[Text Home] Home Top prev Next Japanese
Seiko Book List-E "Original Story Books"
Original Story Books of movies and teleplays Seiko appeared in.

NumBook TitleWriterGenrePublisherDate of IssuePrice
E1Nogiku no hakaSachio ItoMovie ShueiShaSep-77200
E2Pulumeria no densetsu (Legend of Plumeria)Kyohei NakaokaMovie Jitsugyouno NihonshaJun-83880
E3Pulumeria no densetsu (Legend of Plumeria)Kyohei NakaokaMovie ShueiShaJul-83280
E4Pulumeria no densetsu (Legend of Plumeria)Kyohei NakaokaMovie Shone GahoushaJul-83980
E5Natusfuku no ibu (Eve in a Summer Dress)James MikiMovie Jitsugyouno NihonshaJun-84880
E6Natusfuku no ibu (Eve in a Summer Dress)James MikiMovie ShueiShaJun-84320
E7Karibu Aino Shinfoni (CARIBE, Sinfonia de Amor)Tatsuo Kobayashi. etc.,Movie Jitsugyouno NihonshaMar-85880
E8Karibu Aino Shinfoni (CARIBE, Sinfonia de Amor)Kounosuke FujiMovie ShueiShaMar-85320
E9Watashitte busu dattano ?Shizuka OhishiTeleplayPHP PablicationsOct-931500
E10Kisestu hazure no Kaigan Monogatari 4Satsuo Endo, Masaya OzakiTeleplayFusoShaDec-931100
E11Surrogate MotherHanna Takase, Junichi SuzukiMovieKeibunShaJun-961000

  • The Value of All Prices are Japanese Yen. US$1=108 Yen

  • Send comments to Seiko Fan's Home Page[Mail Form]

  • E-mail:seikofan@muc.biglobe.ne.jp